KONKURSSKAVAREEGLIDŹÜRII REGISTREERIMINEKONTAKT ENGLISH    

REGISTREERIMINE


Konkursil osalemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

1. Täidetud ankeet

2. Foto

3. Lühike elulookirjeldus kuni 1000 tähemärki

4. Passi / ID-kaardi koopia

Dokumentide esitamise viimane tähtaeg 01.10.2021.


ANKEET

ÜLDANDMED

Eesnimi / First name:
Perenimi / Surname:
Sünniaeg (pp.kk.aaaa) /
Date of Birth (dd/mm/yyyy):
Kodakondsus / Citizenship:
Aadress (tänav, majanumber, linn, maakond) / Address (street, house number, city, state, country):
Telefon / Telephone:
E-post / E-mail:
Erialaõppejõud / Current piano teacher:
Erialaõppejõu e-mail / Teacher´s e-mail:

KAVA / PROGRAM

I VOOR / I round
1. Polüfoonia / Polyphony
Helilooja, pealkiri, Opus, BWV, helistik, kestus / Composer, title, Opus, BWV, tonality, duration
2. F. Chopini või F. Liszti etüüd / Etude by F. Chopin or F. Liszt
Opus, helistik, kestus / Opus, tonality, duration
3. Etüüd vabal valikul (v.a. heliloojalt, kes valitud punktis 2) / Etude of free choice (except by the composer chosen in point 2)
Pealkiri, Opus, helistik, kestus / Title, Opus, tonality, duration
4. Haydni, Mozarti või Beethoveni Sonaat või variatsioonid / Sonata or variations by Hadyn, Mozart or Beethoven
Helilooja, pealkiri, Opus, helistik, kestus / Composer, title, Opus, tonality, duration

II VOOR / II round
1. Eesti muusika (vähemalt 10 minutit) / Estonian Music (at least 10 minutes)
Helilooja, pealkiri, Opus, helistik, kestus / Composer, title, Opus, tonality, duration
Helilooja, pealkiri, Opus, helistik, kestus / Composer, title, Opus, tonality, duration
Helilooja, pealkiri, Opus, helistik, kestus / Composer, title, Opus, tonality, duration

2. Vaba kava eeldusel, et esindatud on muusika vähemalt kahest eri ajastust (stiilist). / Free program which contains music from at least 2 different styles (Baroque, Classical, Romantic, Impressionistic, etc).
Helilooja, pealkiri, Opus, helistik, kestus / Composer, title, Opus, tonality, duration
Helilooja, pealkiri, Opus, helistik, kestus / Composer, title, Opus, tonality, duration
Helilooja, pealkiri, Opus, helistik, kestus / Composer, title, Opus, tonality, duration
Helilooja, pealkiri, Opus, helistik, kestus / Composer, title, Opus, tonality, duration
Helilooja, pealkiri, Opus, helistik, kestus / Composer, title, Opus, tonality, duration
Helilooja, pealkiri, Opus, helistik, kestus / Composer, title, Opus, tonality, duration
III VOOR / III round
Helilooja, pealkiri, Opus, helistik, kestus / Composer, title, Opus, tonality, duration

ELULUGU / BIOGRAPHY

Elulugu (kuni 1000 tähemärki) / Biography

Lühike vabas vormis elulookirjeldus kuni 1000 tähemärki

Short biography up to 1000 characters (studies, teachers, participation in competitions, achievements)

LISADOKUMENDID

Foto * / Photo *
Passi või ID-kaardi koopia / Copy of passportOlen nõus konkursi tingimustega
I accept the terms and conditions of the competition


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2021