KONKURSSKAVAREEGLIDŹÜRIIOSALEJAD LIVEKONTAKT ENGLISH    

KONKURSI ÜLESEHITUS


I voor
Sisaldab traditsiooniliselt polüfooniat, klassikalist suurvormi ja etüüde, võimaldades osalejatel näidata end mitmekülgselt.

II voor
Võistlejad esitavad muusikat vähemalt kahes erinevas stiilis vabal valikul ning kohustuslikuna eesti muusikat. Interpreedil on vabadus koostada kava, mis avab tema muusikalist natuuri võimalikult mõjuvalt.

III voor
Koostöös Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga toimub finaalvoor, kus parimatel osalejatel on võimalik esitada tuntumaid klaverikontserte koos orkestriga.


KONKURSI REEGLID


1. IV Tallinna rahvusvaheline pianistide konkurss toimub 25.11 – 3.12.2021 Tallinnas. I, II, III voor ning võitjate autasustamine toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimaja suures saalis.

2. Konkursist võivad osa võtta pianistid vanuses kuni 32 eluaastat (sündinud hiljem kui 20.11.1989).

3. Konkursile registreerumise tähtaeg on 1. oktoober 2021. Konkursile aktsepteerimisest teavitatakse kandidaate hiljemalt kahe nädala jooksul pärast registreerumistähtaega.

4. Konkursist osavõtmise tasu on 80 eurot, mis tuleb kõikidel osalejatel tasuda hiljemalt 1. novembriks 2021. Osalustasu ei tagastata.

5. Konkurss toimub kolmes voorus. II vooru pääseb maksimaalselt 50% I voorus osalenutest, aga mitte rohkem kui 14 kandidaati, III vooru ehk finaali maksimaalselt 6 osavõtjat. Konkurssi hindab rahvusvaheline 5-liikmeline žürii.

6. Konkursil antakse välja järgnevad auhinnad:
I preemia 10 000 eurot
II preemia 7000 eurot
III preemia 4000 eurot
finalistidiplomid á 1500 eurot
Lisaks antakse välja mitmeid eripreemiaid. Žüriil on õigus preemiaid ümber jaotada, õigus preemiaid mitte välja anda või anda välja täiendavaid eripreemiaid.

7. Kõik žürii otsused on lõplikud ja ei kuulu vaidlustamisele.

8. Žüriiliige jääb hääletamisest kõrvale, kui ta on kahe eelneva aasta jooksul olnud hääletatava osavõtja õpetajaks.

9. Kõik teosed tuleb esitada peast. Ühtegi teost ei tohi konkursi jooksul kaks korda esitada.

10. Žüriil on õigus esinemine katkestada, kui see ületab ajalimiidi või ei vasta tasemele.

11. Konkursi korraldajatel on õigus lindistada, plaadistada, fotografeerida, filmida, teha interneti-, raadio- või teleülekandeid konkursi kõigis voorudes ning lõppkontserdil. Korraldajatel on kõik reprodutseerimisõigused. Esinemisi ei tasustata.

12. Kõik konkursi voorud on publikule avatud.

13. Osavõtjatele tagatakse tingimused harjutamiseks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ruumides.

14. III ehk finaalvoor esitatakse koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.

15. Finalistidele on ette nähtud vähemalt üks proov orkestriga.

16. Esinemisjärjekord loositakse. Loosimisel kohalolek on kohustuslik kõikidele osavõtjatele. Loosimise järjekord kehtib konkursi lõpuni.

17. Kui konkursist osavõtja haigestub ning esitab arstitõendi selle kinnitamiseks, on tal võimalik soovi korral esineda väljaspool järjekorda vooru lõpus. Sel juhul kehtib selline järjekord konkursi lõpuni.

18. Konkursist osavõtja kannab ise enda reisi- ja majutuskulud.

19. Eesti heliloojate ning nende teoste, samuti nootide ja kirjastamata teoste käsikirjade kohta info saamiseks palume pöörduda Eesti Muusika Infokeskuse poole (www.emic.ee).

20. Konkursile registreerudes nõustub osaleja konkursi reeglitega.

Ajakava

1. oktoober
Registreerimise ja dokumentide esitamise tähtaeg

25. november 11.00 / Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suur saal
Loosimine

26.–28. november 10.00 / Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suur saal
I voor

29.–30. november 10.00 / Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suur saal
II voor

2.–3. detsember 19.00 / Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suur saal
Finaalvoor

Kõik voorud toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis.
I ja II voor on publikule tasuta.
Finaalvoorus astuvad üles konkursi finalistid ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Arvo Volmeri dirigeerimisel. Piletid hinnaga 10/5 € on saadaval alates septembrist.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2021